Polska muzyka ludowa - dziedzictwo fonograficzne

Polska muzyka ludowa - dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie

27.09.16 Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28

 

I. PREZENTACJA WYBRANYCH KOLEKCJI:

9.00. Rejestracja uczestników

10.00. Rozpoczęcie konferencji. Powitanie Gości

10.10. Dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Biblioteka Narodowa. Zbiory Dźwiękowe

i Audiowizualne)

Fonograficzne zbiory polskiej muzyki ludowej w Bibliotece Narodowej

10.30. Karolina Skalska (Biblioteka Narodowa. Zbiory Dźwiękowe i Audiowizualne)

Polonijne dziedzictwo dźwiękowe - katalog nagrań dźwiękowych w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce (Chicago)

10.50. Elżbieta Dudek-Młynarska (Muzeum Etnograficzne im F. Kotuli w Rzeszowie)

Franciszek Kotula (1900-1983)- badacz, kolekcjoner, regionalista.

Portret założyciela muzeum w Rzeszowie

11.10. Barbara Śnieżek (Narodowy Instytut F. Chopina/Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN)

Szlakiem Franciszka Kotuli - o kolekcji nagrań Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie

11.30. Emilia Jakubiec-Lis (Muzeum Etnograficzne im F. Kotuli w Rzeszowie)

Działalność dokumentacyjna i popularyzatorska Muzeum Etnograficznego w

Rzeszowie jako kontynuacja dorobku Franciszka Kotuli z uwzględnieniem

kolekcji muzycznej

 

11.50. Przerwa kawowa

 

12.00. Ewelina Grygier (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne)

Kolekcja nagraniowa Wacława Tuwalskiego – mało znana karta polskiej etnofonografii

12.20. Piotr Dorosz (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne)

Nieznane Nagrania muzyki wiejskiej okolic Mińska Mazowieckiego. Cenny zbiór Stanisława Woźnicy – muzyka i zbieracza

12.40. Dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii)

Sposoby wykorzystywania elektronicznej bazy danych Zbiorów Fonograficznych IS PAN
w badaniach etnomuzykologicznych nad polskim śpiewem tradycyjnym i pieśnią

 

13.00 Lunch

 

 

 

II. OPRACOWANIE, UDOSTĘPNIANIE, INFORMATYZACJA, SIEĆ:

14.00. Sonia Wronkowska (Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Muzycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Muzykologia cyfrowa: narzędzia i możliwości w badaniach zdigitalizowanych źródeł muzycznych

14.20. Maria Wróblewska (Biblioteka Narodowa. Zbiory Dźwiękowe i Audiowizualne)

Katalogowanie nagrań dźwiękowych i filmów – podstawowe informacje o opisach i ich prezentacji

14.40. Monika Mandau i Wojciech Barcikowski (Polskie Radio, Archiwum PR)

Muzykanci, inwentarze i dokumentaliści - polska muzyka ludowa w Multimedialnej Radiowej Bazie Danych

15.00. Katarzyna Plewka (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jako narzędzie opisu nagrań dźwiękowych i filmów

 

15.20. Przerwa kawowa

 

15.30. Dr Andrzej Klubiński (Archiwum Polskiej Akademii Nauk)

Archiwizacja danych źródłowych do badań naukowych. Analiza elementów opisu dokumentu dźwiękowego w świetle standardu EAD

15.50. Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne)

System opracowywania i udostępniania zasobów cyfrowych Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN

16.10. Anna Walkowiak (Instytut Sztuki PAN, Zakład Muzykologii, Zbiory Fonograficzne)

Zapis gwarowy pieśni w publikacjach Instytutu Sztuki PAN - dotychczasowe praktyki i nowe wyzwania w świetle opracowywania i udostępniania zasobów w formie cyfrowej

 

16.30. Dyskusja końcowa

Dział: