Kultura – tradycja – kontynuacja - program konferencji

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka" i „Pismo Folkowe” zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką kultury i tradycji ludowej na konferencję "Kultura - tradycja - kontynuacja". Program konferencji może ulec zmianom.
 

Program konferencji „Kultura-tradycja-kontynuacja”

Lublin, 9 grudnia 2016 r.

 

Obrady odbywają się w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” UMCS,

ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin, s. 11

 

9.30-10.00 Otwarcie konferencji

 

10.00-10.20 ks. Krzysztof Ordziniak (Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha, Mikstat), Szkoła Świętego Rocha w mikstackim sanktuarium jako forma przekazu tradycji

10.20-10.40 dr Małgorzata Strzelec (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK, Kielce), Wartości wychowawcze niematerialnego dziedzictwa kulturowego na przykładzie uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w Mikstacie

10.40-11.00 Kamila Siuda (UMK, Toruń), Współczesne formy obrzędowości religijnej i świeckiej na przykładzie wybranych świąt

11.00-11.20 Dyskusja

 

11.20-11.35 Przerwa

 

11.35-11.55 Natalia Popłonikowska (Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ, Łódź), Tradycja ludowa w inscenizacjach „Dziadów” Adama Mickiewicza

11.55-12.15 mgr Judyta Król (UG, Gdańsk) Współczesne badania obrzędowości ludowej na tle ogólnej kultury narodowej na przykładzie Pomorza

12.15-12.35 mgr Joanna Marszałek (UJ, Kraków), „Zaloty” a „podryw” na przykładzie pieśni ludowych regionu krośnieńskiego i tekstów prasy młodzieżowej

12.35-12.55 Dyskusja

 

12.55-14.00 Obiad

 

14.00-14.20 mgr Regina Pazdur (Archiwum Nowica-Przysłup), Łyżkarstwo w Nowicy i Przysłupiu. Historia i teraźniejszość

14.20-14.40 mgr Natalia Krygowska (Wydział Humanistyczny AGH, Kraków), Swój oraz obcy – konstruowanie i przekraczanie granic kulturowych na pograniczu. Język na Górnej Orawie

14.40-15.00 mgr Karolina Papiorkowska-Dymet (Katedra Krytyki Współczesnej UJ, Kraków), Przydrożne krzyże i kapliczki — niepisana historia regionu

15.00-15.20 Urszula Szymankiewicz, (Instytut Socjologii, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa), Przejawy myślenia magicznego w języku

15.20-15.40 Dyskusja

 

15.40-15.55 Przerwa

 

15.55-16.15 Oskar Struzik (Wydział Filologiczny UWr, Wrocław), Dzieła Homera i Hezjoda jako wyraz wielowiekowej tradycji ludowej

16.15-16.35 Ewa Nowak (UWr, Wrocław), Postać (króla) Artura i jej korzenie w walijskiej literaturze ludowej

16.35-16.55 Aleksandra Serafin (UJ, Kraków), Obraz Maryi w polskich kolędach i pastorałkach (na przykładzie tekstów zebranych przez ks. Michała M. Mioduszewskiego)

16.55-17.15 mgr Joanna Gil (Wydział Polonistyki UJ, Kraków), Pamięć kulturowa i mitologia narodowa jako zlokalizowany fundament dla kreacji bohatera literackiego – przypadek Józafata Dumanowskiego z powieści Wita Szostaka „Dumanowski”

17.15-17.35 Dyskusja

 

17.35-17.55 Zakończenie konferencji

Dział: