Konkurs

Już tylko do 16 września 2022 r. można zgłaszać prace na VI Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Nagrody czekają! Wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie czasowej Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz zaprezentowane w opublikowanym z tej okazji katalogu. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: https://muzeuminstrumentow.pl/vi-ogolnopolski-konkurs-na-budowe-ludowych...

Dział: