Fonografia dla muzyki i nauki - program konferencji

Fonografia dla muzyki i nauki: historia, relacje, współczesność

25-26 września 2018 r., Instytut Sztuki PAN

 

PROGRAM

 

25 września 2018

9:00 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji i powitanie Uczestników

10:30 – 11:00 prof. dr hab. Irena Poniatowska Wpływ fonografii na periodyzację historii muzyki

11:00 – 11:30 dr Mieczysław Kominek (Związek Kompozytorów Polskich) Niemuzykalny Edison

11:30 – 12:00 dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków) Recepcja fonografu w Polsce

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 12:50 Jerzy Gogacz – prezentacja fonografów z prywatnej kolekcji

12:50 – 13:20 Olaf Michalski Maszyny mówiące językiem sztuki

13:20 – 13:40 Przerwa kawowa

13:40 – 14:10 Bartłomiej Gembicki (Instytut Sztuki PAN) Mozaiki, maski i gondole. Okładki płyt jako reprezentacje muzycznego mitu

14:10 – 14:40 Ireneusz Janik (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi) Rok 1945. Dwie drogi do Polski i całkiem różni panowie w tubach (nie licząc psa)

14:40 – 15:10 Karolina Skalska (Studium Doktoranckie IS PAN) Reprezentacja nagrania muzycznego w bibliotece (komunikat)

15:10 Dyskusja

Poczęstunek

 

26 września 2018

9:00 – 9:30 Anna Rutkowska (Polskie Radio; Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna im. L. Schillera w Łodzi) Fonografia dla nauki. Od historii do współczesności

9:30 – 10:00 Agnieszka Kostrzewa (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) Nieznane wałki fonograficzne Centralnego Archiwum Fonograficznego w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu

10:00 – 10:40 dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski) Dźwiękowe przekazy opolskiej muzyki tradycyjnej w archiwach. Sprawozdanie i ilustracja dźwiękowa w wykonaniu zespołu Zaginione Archiwum

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 11:30 Beata Maksymiuk-Pacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Archiwizacja materiałów terenowych w Pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" UMCS i ich wykorzystanie do badań naukowych

11:30 – 12:00 dr Kinga Strycharz-Bogacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL – żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze

12:00 – 12:30 dr Arleta Nawrocka-Wysocka (Instytut Sztuki PAN) Fonograf w etnohymnologii czyli o pierwszych nagraniach hymnów luterańskich w Skandynawii i krajach bałtyckich

12:30 – 13:00 dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN) Archiwa etnomuzyczne. Nagrania – dane – informacja (raport z realizacji projektu Polska Muzyka Tradycyjna - Dziedzictwo Fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie)

13:00 – 13:20 Przerwa kawowa

13:20 – 13:50 Monika Wiciarz, dr Marcin Konik (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) Fonoteka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina charakterystyka zbioru i opracowanie w dobie Digital Humanities

13:50 – 14:20 Ewelina Grygier (Instytut Sztuki PAN) Rozwój fonografii a działalność muzyków ulicznych. Amatorskie i profesjonalne wydawnictwa płytowe

14:20 – 14:50 Jan Popis (Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków) Reedycje nagrań historycznych w Polskich Nagraniach

14:50 – 15:20 dr Małgorzata Polańska (Firma Fonograficzna DUX) Znaczenie fonografii dla muzyki i nauki: podobieństwa i różnice

15:20 Dyskusja końcowa

 

ORGANIZATORZY SESJI:

Samodzielne Koło Muzykologów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Informacje: urodzinyfonografu@gmail.com

Dział: