Występ zespołu dziecięcego „Gwiazdy Czeczenii”

W Polsce istnieją 22 ośrodki dla cudzoziemców. Mieszka w nich około 7140 osób, głównie rodzin czeczeńskich z kilkorgiem małych dzieci. W lubelskim Ośrodku dla Uchodźców przebywa 200 uchodźców. Pomaga im blisko 60-osobowa grupa wolontariuszy działających przy Centrum Wolontariatu i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. W ośrodku każdego dnia dają nadzieję, pokazują czym jest polska gościnność i ludzka solidarność. Budują świat przyjazny człowiekowi, który szuka azylu, bezpiecznego miejsca i schronienia. Wolontariusze prowadzą zajęcia z języka polskiego zarówno dla dorosłych jak i dzieci, przedstawiają zagadnienia związane z polską kulturą, historią i tradycją, udzielają korepetycji. Od sierpnia 2008 wolontariusze prowadzą zespół kultury czeczeńskiej "Gwiazdy Czeczenii".

W skład zespołu wchodzą dzieci czeczeńskich uchodźców mieszkających w Ośrodku dla Uchodźców w Lublinie oraz te mieszkający na terenie miasta. Grupa zadebiutowała podczas ubiegłorocznego koncertu "Nuty Narodów" w ramach projektu Wielokulturowy Lublin. Od tego czasu zespół, występował wielokrotnie podczas różnych imprez kulturalnych i uroczystości na terenie Lublina i regionu, gdzie prezentował taniec i kulturę czeczeńską.

Celem zespołu jest między innymi zaprezentowanie Polakom kultury i tradycji Czeczenów. Dla małych Czeczenów zespół jest źródłem radości czerpanej z tańca oraz poczucia dumy z własnej kultury. Pomaga im zachować własną tożsamość kulturową w obcym środowisku i jednocześnie integrować się z nowym społeczeństwem.


Art Studio
11.12.2010, godz. 13.00, wstęp wolny
Skrót artykułu: 

W Polsce istnieją 22 ośrodki dla cudzoziemców. Mieszka w nich około 7140 osób, głównie rodzin czeczeńskich z kilkorgiem małych dzieci. W lubelskim Ośrodku dla Uchodźców przebywa 200 uchodźców. Pomaga im blisko 60-osobowa grupa wolontariuszy działających przy Centrum Wolontariatu i Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Od sierpnia 2008 wolontariusze prowadzą zespół kultury czeczeńskiej "Gwiazdy Czeczenii".

Dodaj komentarz!