"OL Folk'99"

I Olsztyński Festiwal Folkowy 28 - 29 maja 1999

Organizatorzy chcą powołanemu przez siebie festiwalowi nadać zasięg międzynarodowy. Zamierzają osiągnąć standardy organizacyjne i programowe przez European Forum of World Wide Music Festivals zrzeszającego tego rodzaju imprezy kulturalne. W trakcie pierwszego festiwalu olsztyńskiego zorganizowany zostanie między innymi konkurs - "Scena Otwarta".


Regulamin konkursu

 1. I Olsztyńskie Festiwal Folkowy "OL Folk'99" jest organizowany przez Agencję Impresaryjno - Koncertową "Magic Folk", Brzoza&Brzoza Agency, firmę "Erydan" i Power Horse Center. Celem festiwalu jest prezentacja muzyki ludowej z całego świata, a w szczególności sposobów twórczej jej interpretacji
 2. Festiwal odbędzie się w dniach 28-29.05.1999 na terenie Power Horse Center w Olsztynie przy ul. Zimowej1.
 3. W konkursie "Scena otwarta" (28.05.1999) mogą brać udział wykonawcy indywidualni oraz zespoły liczące do 10 osób.
 4. Wykonawcy winni zaprezentować program inspirowany twórczością ludową dowolnego kraju i regionu. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
 5. Zespoły do konkursu należy zgłaszać telefonicznie , a następnie po otrzymaniu karty zgłoszenia wypełnić ją i przesłać na adres organizatora wraz z kasetą magnetofonową z nagraniem programu konkursowego w terminie do dnia 20.04.1999 r. na adres organizatorów z dopiskiem "Ol Folk'99". Na postawie nadesłanych zgłoszeń Komitet Organizacyjny dokona kwalifikacji wykonawców do udziału w konkursie. Zakwalifikowani wykonawcy zostaną powiadomieni listowanie w terminie do 10.05.1999r.
 6. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie zostanie powołane jury, w skład którego wejdą wybitni znawcy muzyki folkowej i folkloru. Ocena prowadzona będzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  • dobór repertuaru, jego oryginalność i wartość
  • interpretację
  • ogólny wyraz artystyczny.
 7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego udziału w koncercie pozakonkursowym i innych koncertach festiwalowych, także rejestrowanych przez radio i TV. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo własności wszelkich nagrań dokonanych w czasie Festiwalu oraz wykorzystania ich do wydawnictw fonograficznych.
 8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu:
  • nocleg
  • bezpłatny wstęp na koncert "Scena Otwarta" i Koncert Główny w dniu 29.05.1999
 9. Jury wśród uczestników konkursu wyłoni finalistów, którzy wystąpią na Koncercie Głównym. Ponadto przyzna nagrody i wyróżnienia. Wysokość i forma nagród uzależniona jest od wielkości środków zgromadzonych przez organizatorów.
 10. Prawo do interpretacji, jak również ewentualnych odstępstw od niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komitetowi Organizacyjnemu Festiwalu.
 11. Zgłoszenia zespołów prosimy kierować telefonicznie pod nr 089/ 541-57-57.
Skrót artykułu: 

Organizatorzy chcą powołanemu przez siebie festiwalowi nadać zasięg międzynarodowy. Zamierzają osiągnąć standardy organizacyjne i programowe przez European Forum of World Wide Music Festivals zrzeszającego tego rodzaju imprezy kulturalne. W trakcie pierwszego festiwalu olsztyńskiego zorganizowany zostanie między innymi konkurs - "Scena Otwarta".

<

Dział: 

Dodaj komentarz!