Nowości płytowe

Instytut Sztuki PAN

Barwy nadpopradzkiej nuty

Na płycie zaprezentowano wybrane historyczne nagrania archiwalne muzycznego folkloru górali nadpopradzkich ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest to pierwsze wydawnictwo w ramach regionalnej serii IS PAN „Folk Music Collection”, poświęcone niewielkiej etnograficznej grupie, w tym przypadku polskich górali karpackich, tzw. czarnych górali, zamieszkujących centralną część Beskidu Sądeckiego, tereny polskiej części doliny Popradu i Puszczy Karpackiej, skupione wokół miejscowości: Piwniczna, Rytro, Łomnica, Głębokie, Kokuszka, Sucha Struga i Młodów. Wobec niewielkiej – w porównaniu z innymi grupami polskich górali – ilości dostępnej najstarszej dokumentacji fonograficznej, twórcy prezentowanego wyboru nagrań skupili się zwłaszcza na wątkach mało dziś znanych, być może zapomnianych i zapewne charakterystycznych dla tej części wschodniego pasma Beskidu Sądeckiego.

 

Polmuz

Drzewiej

Dwupłytowy album zespołu Polmuz, który został powołany przez saksofonistę Michała Fetlera w ramach rezydencji artystycznej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Polmuz realizuje radykalne interpretacje muzyki ludowej Wielkopolski. Punktem wyjścia do powstania projektu były archiwalne nagrania, zawarte na płytach szelakowych, pochodzących z rejestracji terenowych z lat 20. i 30. XX wieku. Nagrania te potraktowane zostały jako materiał źródłowy, służący rozwijaniu narracji swobodnie improwizowanych, otwartych kompozycji. Do projektu zaproszeni zostali muzycy reprezentujący odmienne nurty muzyczne i wrażliwość – nowoczesny jazz, etno, folk, współczesną muzykę poważną i eksperymentalną, surową elektronikę, muzykę improwizowaną oraz noise i hardcore. Polmuzowe interpretacje muzyki ludowej próbują nawiązywać do sposobu uprawiania muzyki sprzed stu lat z wykorzystaniem kolektywnej, pierwotnej improwizacji, dużą dawką obrzędowego transu oraz niepokojącą narracją, budowaną w oparciu o wielkopolskie motywy ludowe.

 

Czeremszyna

Tęsknoty

To już siódme wydawnictwo muzyczne grupy istniejącej od 1993 roku w Czeremsze na Podlasiu przy granicy z Białorusią. Od początku zespół jest wierny repertuarowi związanemu z miejscem zamieszkania muzyków – z tradycyjnymi pieśniami z Podlasia i pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. Te muzyczne pozostałości po wielonarodowym tyglu kulturowym Kresów Rzeczypospolitej zostały przez grupę dostosowane do współczesnych kanonów wykonawczych, a następnie przekształcone w rozbudowane i tryskające autentyczną energią utwory. „Czekam na Ciebie... Tęsknię... Nie płaczę... Przychodzisz we wspomnieniach... Uśmiecham się… Od momentu ujrzenia tego świata, od pierwszego oddechu stajemy się integralnym i nierozłącznym, paradoksalnie nieprzemijającym, elementem procesu... zwanym przemijaniem” – pisze Czeremszyna o najnowszym albumie.

Skrót artykułu: 

Instytut Sztuki PAN, Polmuz, Czeremszyna

Dodaj komentarz!