Nowości płytowe

Zbigniew Namysłowski Quintet

Polish Jazz – YES!

Album ukazał się w 77. rocznicę urodzin Zbigniewa Namysłowskiego i w imponujący sposób demonstruje jego niesłabnącą kreatywność i potencjał twórczy. Tytuł płyty to manifest i ostateczna deklaracja. Namysłowski określa „Polish jazz” jako „to wszystko, co grają polscy muzycy” – bez wskazywania na rodzimy folklor, który był dla niego tylko jedną z inspiracji. Dziewięć nowych utworów nawiązuje pośrednio do ludowych źródeł, które są punktem wyjścia dla metrycznej i tonalnej, w pełni autorskiej obróbki. Fenomen albumu polega na tym, że mimo złożonych i wyrafinowanych środków oraz ciężkiej pracy nad przygotowaniem programu utwory Namysłowskiego brzmią soczyście, toczą się wartko, z wyraźnym tanecznym pulsem, z nieodzowną dawką humoru. Wystarczy zerknąć na tytuły „Poseł Mazur”, „Chór z gór” czy „Nie O’krzesany”. To jedna z najlepszych płyt w dorobku artysty! Polish Jazz to jednocześnie hasło symbolizujące najważniejszą jazzową serię w historii polskiej fonografii. „Polish Jazz – YES!” kontynuuje ją z numerem 77.

 

Lemko Tower

To je ta... jedyna

Pomysł utworzenia kapeli folkowej Lemko Tower wyrósł z naturalnej potrzeby wyrażania siebie przez muzykę korzeni. Nie bez znaczenia jest ciągle żywy wśród Łemków zwyczaj wspólnego śpiewania oraz fakt, że muzyka łemkowska jest popularna nie tylko w kręgu mniejszości narodowych. Zespół został założony przez ks. Artura Grabana w 2005 r. Nagrał on wówczas pierwszą płytę „Kolady”, na której znalazło się 10 kolęd w nowych folkowych aranżacjach. W tym roku zespół wydał już piąty album, na którym znajduje się dziesięć utworów – i tych tradycyjnych, i autorskich.

 

Zespół Pogranicze z Szypliszk

Zaśpiewaj słowiku

Z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Zespołu Pogranicze z Szypliszk ukazała się płyta pt. „Zaśpiewaj słowiku”. Wydawnictwo zawiera 21 nagrań grupy pochodzących z Archiwum Polskiego Radia. Członkowie zespołu pochodzą z wiosek w gminie Szypliszki położonych nad granicą polsko-litewską. To „pogranicze” określa ich pochodzenie, ich kulturę. Wywodzą się znad granicy między dwiema kulturami – polską i litewską, mimo że są Polakami i mówią czystą polszczyzną. Jedyne, co ich zdradza, to miękka wymowa z lekkim nadniemeńskim akcentem. Po kulturze litewskiej pozostała melodia w pieśniach i sposób śpiewania – wielogłos.

Skrót artykułu: 

Zbigniew Namysłowski Quintet, Lemko Tower, Zespół Pogranicze z Szypliszk

Dodaj komentarz!