Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej Fundacja "Muzyka Kresów"

Pieśni polskie. Wielkopostne

Od zarania, we wszystkich lokalnych kulturach, tam, gdzie pojawiło się chrześcijaństwo, okres Wielkiego Postu cechuje bogata obrzędowość, zarówno kościelna, jak i ludowa. Ważne miejsce w tej obrzędowości zajmują pieśni.

Przedstawione na płycie utwory należą do gatunku pieśni wielkopostnych, w większości do podgatunku pasyjnego. W żywej tradycji ludu polskiego funkcjonują one w sposób szczególny. Wykonywane są w czasie kulminacji Wielkiego Postu, czyli w okresie triduum sacrum. Treścią tych pieśni jest rozważanie Męki Pańskiej. Warstwa muzyczna, a także sposób wykonania mają swoje korzenie w religijnej kulturze średniowiecza, która w ustnym przekazie przetrwała w niektórych srodowiskach do naszych czasów.

Dystrybucja:
Fundacja "Muzyka Kresów" w Lublinie
tel.: (0-81) 53 261 35,
muzykakresow@wp.pl www.tylkomuzyka.pl
Skrót artykułu: Od zarania, we wszystkich lokalnych kulturach, tam, gdzie pojawiło się chrześcijaństwo, okres Wielkiego Postu cechuje bogata obrzędowość, zarówno kościelna, jak i ludowa. Ważne miejsce w tej obrzędowości zajmują pieśni.

Dodaj komentarz!