Miatlica

(Białoruś)

Miatlica to młody zespół folkowy, którego skład tworzą studenci z Białorusi kształcący się w Lublinie. Kapela istnieje ponad dwa lata. Jak sami mówią, inspiruje ich nie tylko muzyka ludowa z różnych stron świata, ale również dźwięki przyrody np. te zasłyszane w lesie. Stąd też nazwa zespołu - słowo 'miatlica' w języku białoruskim oznacza trawę rosnącą na polanie. Inspiracji zespół szuka w słowiańskiej tradycji, a w muzyce dąży do uzyskania transu.

Czarne Foyer "Chatki Żaka"
9.12.2010, godz. 20.30, wstęp wolny

Skrót artykułu: 

Miatlica to młody zespół folkowy, którego skład tworzą studenci z Białorusi kształcący się w Lublinie. Kapela istnieje ponad dwa lata. Jak sami mówią, inspiruje ich nie tylko muzyka ludowa z różnych stron świata, ale również dźwięki przyrody np. te zasłyszane w lesie.

Dodaj komentarz!