Człowiek Ziemia

(Polska)

Człowiek Ziemia to lubelski artysta ogarniający dźwiękowe przestrzenie zapomocą elektroniki (zarówno muzycznej, jak i tej znanej z gospodarstwadomowego), gitar, trąpideł i wszystkiego, co się nawinie. Podczaswystępów na żywo tworzy pejzaże dźwiękowe dające pole do popisuwyobraźni . Umieszczone w kompozycjach\ improwizacjach odgłosyzaczerpnięte ze znanej nam wszystkim fonosfery podsycają skojarzenia,które stają się punktem wyjścia dla samodzielnej kontemplacji odbiorcy natemat otaczających nas zdarzeń. Na tegorocznych Mikołajkach Folkowychtowarzyszyć mu będzie Kuzyn.

Czarne Foyer "Chatki Żaka"
9.12.2010, godz. 20.30, wstęp wolny

Skrót artykułu: 

Człowiek Ziemia to lubelski artysta ogarniający dźwiękowe przestrzenie zapomocą elektroniki (zarówno muzycznej, jak i tej znanej z gospodarstwadomowego), gitar, trąpideł i wszystkiego, co się nawinie. Podczaswystępów na żywo tworzy pejzaże dźwiękowe dające pole do popisuwyobraźni.

Dodaj komentarz!