Koło mojoj zahradoczky

« Wróć do strony głównej Śpiewnika

Wesoła - żeby nie powiedzieć drwiąca - piosenka rekrucka połączona ze znanym motywem odkrywania, że dziewczyna nie jest chora tylko brzemienna, przy czym cały okres ciąży skraca sie do jednego dnia. Rekruki jest w sumie tylko wątek, że dziewczyna zaszła w ciążę, będąc z wizytą u chłopaka w wojskowych koszarach, co jest mało realistycznym zdarzeniem, ale chodziło tu raczej o pouczenie niż realizm.

Metrum 2/4. Warto zwrócić uwagę na glisy instrumentów szarpanych i na bridż nawiązujący do wojskowego marsza. Na niebiesko zaznaczono dodatkowe dwie zwrotki.

Przygrywka na mel. zwrotki

G
Koło mojoj zahradoczky
G     D     C  G
Harni sonce śwityt
D7        G
[Posijała moja myła 2x
C    D         G
Rozmajitych kwitiú.] 2x

Posijała, zahrabała
Harda ruża zyszła
[Sama do mnia moja myła 2x
Do kasarni pryszła.]

Jak-jes pryszła, to soj sidaj
Na moju pościlku
[Żeby kamaratia znały 2x
 Ze ja mam frajirku.] 2x

Handźia siła i zasnuła
Do rana biłoho
[Rano stała, zapłakała 2x
Że jej bołyt hława.] 2x

Bridż
Przygrywka na mel. zwrotki bez rep.

Jak-jes znała że tia bołyt
Było my powisty
[To ja by-m ty pryszykuwaú 2x
Dochtora na misti.] 2x

Dochtor pryszoú, Hanciu zbadaú
Chora-s Hanciu chwora
[Poczekaj łem do úeczora
Wyde chłopec, abo córa
Chłopec abo córa!] 2x

Przygrywka na mel. zwrotki

A jak my dast Boh chłopczyka
Zidnam jomu niańku
Niańku, niańku i kucharku 2x
Iszczy pokojiúku.

A jak my dast Boh diúczatko
Kuplu mu fartuszok
I rukaúyczky na ruczky 2x
I złotyj łancuszok.

harni - pięknie
harda - piękna
do kasarni - do koszar
bołyt hława - boli głowa
zidnam jomu niańku - załatwię mu niańkę

Słowa w cyrylicy

Коло мойой заградочкы
Гарні сонце світит
Посіяëа моя миëа 2x
розмаїтых квітів.

Посіяëа, заграбаëа
Гарда ружа зышëа
Сама до мня, моя миëа 2x
до касарні пришва!

Якєс пришëа, то сой сідай
На мою посьцільку
Жебы камаратя знали 2x
же я мам фраїрку.

Ганäçя сіëа і заснуëа
До рана біëого
Рано става заплакаëа 2x
же єй болит глава.

Як - єс знаëа же тя болит
Быëо ми повісти
То я бым ти пришыкував 2x
дохтора на місци.

Дохтор пришов, Ганцю збадав
Хорас Ганцю, хвора
Почекай лем до вечора
Выде хëопец, або цура
хëопец, або цура!

А як ми даст Бог хëопчыка
Зіднам йому няньку
Няньку, няньку и кухарку 2x
ищы покоївку.

А як ми даст Бог дівчатко
Куплю му фартушок
И рукавичкы на ручкы 2x
и зëотий ëанцушок.

Muzycy i instrumenty

Podano pełny skład zespołu według płyty.

Asia Grzywaczewska - śpiew
Ula Kalita - sopiłki, okaryna
Asia Kolińska - śpiew
Iza Kuruś - śpiew
Agnieszka Matecka - Anioł Stróż zespołu
Bożka Pawlikowska - śpiew
Elka Rojek - śpiew
Agata Rojek - śpiew
Hania Różyc - śpiew, cytra
Agnieszka Śnieżko "Śnieżka" - śpiew
Marek Andrzejewski - basy podhalańskie, bałałajka, kazoo, śpiew
Bogdan Bracha - sopiłki, flet, fletnia Pana, okaryna, śpiew, Szaman Zespołu
Rafał Cichowski - akordeon, drumle, śpiew
Maciek Filipczuk - gitara, skrzypce, śpiew
Sławek Mazgajczyk - domra, śpiew
Marcin Mrowca - cymbały, bałałajka, śpiew
Grzesiek Struski - mandolina
Jurek Szymula - instrumenty perkusyjne

 

Płyta: 

 

« Wróć do strony głównej Śpiewnika