Ballada miłosna

« Wróć do strony głównej Śpiewnika

Przepiękna kołysząca ballada do prostego i bardziej złożonego śpiewania i grania.

Można też grać a-mol na początkach zwrotek aż do wejścia chóru w h-mol. Nakładające się miejsca wyróżniono podkreśleniem: wejście chóru i wejście przygrywki na ostatnie sylaby zwrotek. Przygrywki a a a G G są na 5/8. poniżej przykład nabudowywania partii instrumentalnych:

g-mol 8x - cymbały
g-mol 8x - cymbały + bas + gitara
a-mol 4x - cymbały + bas + gitara + skrzypce sekund
g-mol 4x - cymbały + bas + gitara + talerze
pauza
talerz
a-mol 4x - cymbały + bas + gitara + skrzypce sekund + skrzypce rif + pudeło
g-mol 4x - cymbały + bas + gitara + pudełko + szczotki
a-mol 4x - cymbały + bas + gitara + talerz + skrzypce sekund + skrzypce rif + pudełko + szczotki

a
uOj w lecie, w lecie
G        e7
Słońce jarzące
G         h
uOj, dana da       
Hej uoj dana
G e   G   a
Pasła dziewcyna
G        a
wołki na łące
G     a  h a
uOj dana. 

uOj pasła, pasła
I nie zganiała
uOj, dana da
Hej, uoj dana
Jano na Janka
Długo cekała
uOj dana.  | h a G a h a

Przyjechał dó nij
Na karam koniu
uOj, dana da
Hej, uoj dana
Góńze dziewcyno
Wołki do dómu
uOj dana.

a a a G G | a a a G a | 4x
g g g g | a a a

Dołbym jo śrybła
Dołbym jo złota
uOj, misek dwie
Hej, misek dwie
Zeby kto złapoł
Mojigo kónia
Za cubze. | h a

Złapała kónia
Za przewodańkie
uOj, dana da
Hej, uoj dana
Swago Jasiańka
Za białe rończańki
uOj dana. |  h a G a h a

Posłała pod kónia
Czyste choine
uOj, dana da
Hej, uoj dana
Swamu Jasiowi
puchowe pierzyne
uOj dana. |  h a

Dała kóniowi
siańce zielańce
uOj dana da
Hej, uoj dana
Swamu Jasiowi
śrybne pierściańce
uoj dana.

a a a G G | a a a G a | 4x
g g g g | a a a a | ad libitum

za cubze -
przewodańka -

Muzycy i instrumenty

Maria Natanson - skrzypce, śpiew
Anna Bielak (Kołodziej) - skrzypce, śpiew
Agnieszka Kołczewska - bębny, instrumenty perkusyjne
Michał Kowalczyk - kontrabas
Marcin Skrzypek - koboz, śpiew
Piotr Majczyna - gitara, śpiew
Bogdan Bracha - sopiłka

Płyta: 

 

« Wróć do strony głównej Śpiewnika