Zofia Sulikowska "Portret śpiewaczki"

 Zofia Sulikowska należy do najwybitniejszych śpiewaczek Lubelszczyzny. Prezentowana płyta stanowi wyjątkowy zbiór śpiewów należących do najstarszej warstwy zachowanego obecnie folkloru wokalnego, właściwego terenowi pogranicznemu, czerpiącemu z tradycji Polski i Ukrainy. Utwory zamieszczone na płycie można podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich to pieśni weselne, które dopełnia liryka miłosna. Drugą grupę tworzą kolędy, w tym także utwory reprezentujące najstarszy typ kolędy życzeniowej z późniejszymi wątkami religijnymi. Trzeci typ to ludowe pieśni religijne i ballady. Prawie wszystkie utwory zawarte w albumie nie były wcześniej publikowane. Nagrania pochodzą z lat 1998-2014. Mimo podeszłego wieku artystka śpiewa osadzonym i wyrównanym barwowo głosem o nienagannej intonacji. Płyta ze śpiewem Zofii Sulikowskiej jest trzecią z serii portretowej Wydawnictwa In Crudo.