Tradycyjne pieśni pogrzebowe z Kielecczyzny

Krakowska Fundacja Korzenie wydała płytę pt. "Tradycyjne pieśni pogrzebowe z Kielecczyzny". To piąte wydawnictwo promujące dziedzictwo muzyczne regionu Gór Świętokrzyskich. Członkowie Fundacji od wielu lat prowadzą badania terenowe, spotykają się z najstarszymi mieszkańcami podkieleckich wsi, dokumentują pieśni, opwieści etc. Najnowsza płyta, nagrana pod koniec 2022 roku, jest już dostępna. Jej fragmenty można odsłuchać również w internecie na serwisie YouTube.

W kulturze wiejskiej śmierć stanowiła nie tylko zakończenie życia, ale również wyłączenie umierającego ze społeczności, w której funkcjonował. W związku z tym towarzyszyły jej bogate rytuały i wieloetapowe obrzędy pogrzebowe, których nieodłącznym elementem były pieśni. Śpiew towarzyszył żałobnikom w domu zmarłego w czasie „pustych nocy” - podczas czuwania przy zmarłym, a także w ostatniej drodze na cmentarz i przy pochówku.
 
"Płyta prezentuje najbardziej reprezentatywne pieśni pogrzebowe śpiewane na Kielecczyźnie jeszcze do drugiej połowy XX wieku. Obecnie ten repertuar właściwie zaniknął. Nie jest znany współczesnym mieszkańcom wsi, zarówno w warstwie tekstowej, melodycznej jak i w sposobie śpiewania " - Iwona Furmańczyk, prezes zarządu Fundacji Korzenie.
 
W nagraniach udział wzięli: Jan Sobecki, śpiewak, który od ponad dwudziestu lat przewodniczy śpiewom i modlitwom w czasie obrzędów pogrzebowych (głównie na terenie gminy Masłów) oraz gościnnie Krystyna Drzewicz, mieszkanka gminy Masłów. Płyta została wydana pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa i była współfinansowana za środków Województwa Świętokrzyskiego.