Robert Jaworski Kontinuum

Karrot Kommando ma zaszczyt zaprezentować nowy album Roberta Jaworskiego - lidera dobrze znanego już w Polsce eksperymentalno-folkowego Żywiołaka. I chociaż jest to jeden z naszych najbardziej aktywnych artystów, płyta "Kontinuum" okazuje się być jego solowym debiutem!

Album ten to kontynuacja jego fascynacji sztuką lutniową, którą przemycił już w dużym stopniu w muzyce swojego macierzystego zespołu. Powstała kolejna natchniona mrokami historii płyta zainspirowana muzyką baroku oraz postacią wybitnego polskiego alchemika - Michała Sędziwoja.

"Kontinuum" to hipnotyczna, nostalgiczna i oniryczna zarazem podróż w przestrzenie brzmień jednego z najlepiej utrwalonych w licznej ikonografii instrumentu dawnego, jakim jest lutnia.

Płyta ukazuje się nakładem Karrot Kommando 17 grudnia 2020!

Zamówienia płytowe można składać na stronie https://karrot.pl/kontinuum/cd