Polskie pieśni ludowe na Śląsku Opolskim przez Paula Schmidta w 1913 r. na fonograf zebrane

Polskie pieśni ludowe na Śląsku Opolskim przez Paula Schmidta w 1913 r. na fonograf zebrane. Pierwsze nagrania muzyki tradycyjnej dokonane na Śląsku Opolskim ze Zbiorów Archiwum Fonograficznego w Berlinie (Berliner Phonogramm-Archiv)

 

The Oldest Sounds Documents of Polish Traditional Music vol. 2, 2017

ISBN 9783-83-65631-13-8

ISBN 978-83-65630-57-5

 

Płyta prezentuje unikatową kolekcję nagrań Paula Schmidta ze Śląska Opolskiego. Nagrania zarejestrowano w 1913 roku na wałkach woskowych, a  kolekcja jest częścią zbiorów berlińskiego Archiwum Fonograficznego. Wśród prezentowanych na płycie utworów znajdziemy zarówno pieśni, jak i nagrania muzyki instrumentalnej w większych zespołowych składach oraz w wykonaniach solowych.

Książeczka dołączona do płyty zawiera szczegółowy opis kolekcji autorstwa dr Ricardy Kopal, tekst poświęcony dokumentacji prowadzonej przez Schmidta na Śląsku Opolskim autorstwa Jacka Jackowskiego, a także etnomuzykologiczny komentarz o najstarszych zachowanych polskojęzycznych nagraniach muzyki ludowej na Śląsku napisany przez dr Mariusza Pucię. Booklet w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.