Elisabeth Seitz/Maciej Rychły/Mateusz Rychły Muzyka Świętych Jezior

To nowy projekt Macieja (flety pasterskie) i Mateusza Rychłego (gitary), oparty na reliktowych motywach muzycznych z Kaszub, Łużyc, Kujaw, Pałuk i Mazowsza Leśnego. Zaprosili do niego również  Elisabeth Seitz grającą na psałterium. Te etnograficzne regiony różnią się formami loklanej kultury, a jej archaiczne i jednocześnie charakterystyczne motywy są znakami odróżniającymi jeden region od drugiego. Mówiąc o muzyce ludowej, przywołuje się chętnie pojęcie "muzyka źródeł". Program „Muzyka Świętych Jezior” jest muzycznym badaniem „wody żywej” czystych kropli ludzkiego doświadczenia. To efekt pracy muzyków podczas rezydencji artystycznej w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Muzyków urzekło archaiczne piękno gotyckich kafli wyłowionych z miejscowego jeziora. Znajdujące się na nich  płaskorzeźby stały się "partyturą" muzycznego spotkania, uniwersalną opowieścią zasymilowaną przez miejscową społeczność.