Bester Quartet Bajgelman. Get to tango

Na płycie "Bajgelman. Get to Tango" utwory z czasów międzywojnia przeplatają się z muzycznymi zapiskami z łódzkiego getta. Historia Dawida Bajgelmana
opowiedziana jest charakterystycznym brzmieniem Bester Quartet – akordeonem lidera, Jarka Bestera, skrzypcami Dawida Lubowicza, kontrabasem
Macieja Adamczaka, instrumentami perkusyjnymi Ryszarda Pałki – wzbogaconym o wkład znamienitych gości: wiolonczelisty Krzysztofa Lenczowskiego, trębacza Michała Bylicy oraz – a może przede wszystkim – czołówki polskich wokalistów jazzowych: Grażyny Auguścik, Doroty Miśkiewicz i Jorgosa Skoliasa.

Tekst: Kajetan Prochyra