Oskar Kolberg 1814-1890

Oskar Kolberg 1814-1890

wyd. Muzeum Wsi Radomskiej i Instytut Muzyki i Tańca 2014

Z okazji Roku Kolberga ukazała się wyjątkowa publikacja – album zatytułowany „Oskar Kolberg 1814 – 1890”. W wydawnictwie zaprezentowano materiały gromadzone przez wiele instytucji, muzeów, archiwów i bibliotek (Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Ogrodu Botanicznego i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej UJ w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Nepomucena w Przysusze, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu). W publikacji zaprezentowano również materiały ikonograficzne i archiwalia użyczone przez Hankę i Krzysztofa Kolberg oraz Irenę i Jerzego Grzybowskich. Album biograficzny to popularne przedstawienie kolejnych etapów i najważniejszych epizodów z życia Oskara Kolberga. Ilustrowany dokumentami osobistymi, reprodukcjami XIX-wiecznych rękopisów, portretami Kolberga, jego rodziny i innych osób mu bliskich, związanych z nim przyjaźnią i współpracą, a także widokami miejsc ważnych w jego życiu prywatnym i w wędrówkach etnograficznych, przybliży go czytelnikom jako człowieka i uczonego. Autorem opracowania tekstów i ilustracji jest Katarzyna Markiewicz, zaś opracowania graficznego Mateusz Kamieński/mateoo studio graficzne. Sponsorem publikacji jest Bank Spółdzielczy w Przysusze. Książkę można zakupić w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Skrót artykułu: 

Z okazji Roku Kolberga ukazała się wyjątkowa publikacja – album zatytułowany „Oskar Kolberg 1814 – 1890”. W wydawnictwie zaprezentowano materiały gromadzone przez wiele instytucji, muzeów, archiwów i bibliotek.

Dodaj komentarz!