Aż tu nagle...

Bajki ze zbiorów Oskara Kolberga

Aż tu nagle… Bajki ze zbiorów Oskara Kolberg

wyd. Instytut im. Oskara Kolberga oraz Instytut Muzyki i Tańca 2014

Książka zawiera wybrane teksty stanowiące charakterystyczne przykłady tradycyjnej prozy ludowej, przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie. Teksty pochodzą z wielu regionów dawnej Polski i prezentują różne typy ludowych opowieści: od bajek magicznych, o cudownych bohaterach i zdarzeniach, poprzez legendy o treści religijnej, po pełne komizmu i dowcipnych konceptów anegdoty. Zbiorek ma na celu popularyzację bajkowych tekstów z ludowego repertuaru utrwalonego w XIX wieku przez Oskara Kolberga.

Do książki dołączona jest płyta CD, zatytułowana „Gdzie się podział Kusy Janek”, zawierająca melodie ze zbiorów Oskara Kolberga, opracowane przez Kaję i Janusza Prusinowskich. Płyta zawiera ilustracje do dawnych zabaw muzycznych, korespondujące ze zbiorem bajek. Jest to minikompendium dotyczące folkloru dziecięcego, a znajdują się w nim wyliczanki, zabawy ze śpiewem, zabawy taneczne w rytmach podstawowych tańców polskich, zabawy z głosem i przestrzenią, kołysanki i wołanki.

Skrót artykułu: 

Książka zawiera wybrane teksty stanowiące charakterystyczne przykłady tradycyjnej prozy ludowej, przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie. Teksty pochodzą z wielu regionów dawnej Polski i prezentują różne typy ludowych opowieści: od bajek magicznych, o cudownych bohaterach i zdarzeniach, poprzez legendy o treści religijnej, po pełne komizmu i dowcipnych konceptów anegdoty.

Dodaj komentarz!