Tutejsi. Zachowane w pamięci mieszkańców Pomorza Zachodniego