Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego