prezent dla prenumeratorów

Instytut im. Oskara Kolberga

161 (4 2022) Dział: Prezent dla prenumeratorów

Prace przygotowawcze do opublikowania spuścizny Kolberga rozpoczęto już w 1958 roku w „Pracowni kolbergowskiej” Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL) we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Józefa Gajka. PTL było od dawna rzecznikiem i inicjatorem wydania dorobku tego badacza, a także posiadało w depozycie znaczną część Kolbergowskiego archiwum.

 

Animacje Legend Lubelskich

155 (4 2021) Dział: Prezent dla prenumeratorów To jest pełna wersja artykułu!

„Animacje Legend Lubelskich” to działanie o charakterze edukacyjno-artystycznym realizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie w latach 2012–2014 w ramach Festiwalu Zaczarowany Lublin. Jego głównym założeniem było popularyzowanie oraz odkrywanie na nowo opowieści, podań i legend lubelskich.

Fot. materiały organizatorów