Podkarpacie

Książki

121 (6 2015) Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!

Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie Anna Chudzik (red.); Muzyka wiejskich kapel z Podkarpacia Jerzy Dynia; Bazyli Albiczuk. Ogrody Agnieszka Mikszta (red.)