Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego