Monika Wójtowicz

Kondolencje

Dział: Wydarzenia To jest pełna wersja artykułu!

W Wielki Piątek 15 kwietnia 2022 roku odeszła Monika Wójtowicz, Mama redaktor naczelnej „Pisma Folkowego”, dr Agaty Kusto. Pani Wójtowicz urodziła się w 1931 roku. Była świadkiem okresu II wojny światowej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i transformacji ustrojowej.