LUD

Empatia historyka Mateusz Wyżga

164-165 (1-2 2023) Autor: Mateusz Wyżga, Autor: Damian Gocół Dział: Rozmowa

Dr hab. Mateusz Wyżga jest historykiem, profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz członkiem sieci badawczej COST „Women on the Move”. Zajmuje się historią wsi, migracjami i mobilnością, historią gospodarczą XV–XIX wieku, demografią historyczną oraz archiwistyką społeczną. Jest autorem monografii Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku (Kraków 2019) oraz Chłopstwo. Historia bez krawata (Kraków 2022). O historii ludowej, metodach rekonstruowania historii chłopstwa i potrzebie empatii w badaniach historycznych rozmawiał z nim Damian Gocół.

Fot. tyt. J. Jeżak: Spotkanie promocyjne z Mateuszem Wyżgą na temat książki Chłopstwo. Historia bez krawata, Mikołajki Folkowe, ACKiM Chatka Żaka w Lublinie, 9 grudnia 2022

Setny numer czasopisma „LUD”

Dział: Wydarzenia To jest pełna wersja artykułu!

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu zaprasza 7 marca 2017 roku (wtorek) o godzinie 17.00 na spotkanie zorganizowane z okazji ukazania się setnego tomu czasopisma „LUD”.