Ciechanowiec

Trombity, ligawki, bazuny w konkursowych szrankach Ciechanowiec

169 (6 2023) Autor: Agata Kusto Dział: Dziedzictwo niematerialne

Dzisiaj Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu to aż 11 działów, wśród których znajdziemy działy zajmujące się tradycjami zielarskimi, historią uprawy roślin i hodowli zwierząt czy jeden z najstarszych – Dział Techniki Rolniczej. Zbiory liczą ponad 33 tys. eksponatów, w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych. W Muzeum corocznie odbywają się wydarzenia o wieloletniej tradycji i ogólnopolskim zasięgu. Większość z nich odwołuje się do niematerialnego dziedzictwa regionu, jak Niedziela Palmowa – Konkurs Palm Wielkanocnych, Jarmark Św. Wojciecha, Podlaskie Święto Chleba, Wykopki pod Wiatrakiem
czy Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego. W 2023 roku odbyła się 42. edycja konkursu, wydarzenia rozpoznawalnego i mającego już międzynarodowy zasięg.

fot. M. Garalowska, A. Warchala: Kwintet z Sejn (Martynas Gaudajtis, Ernest Bernecki, Liepa Wilkialis, Krystian Gaus, Tomasz Lewkiewicz), II nagroda w kategorii inne instrumenty pasterskie (skudučiai i rogi), Ciechanowiec 2023