Z dawna dawnego

Orkiestra św. Mikołaja
MC / CD 2000

O albumie Z dawna dawnego na stronie Orkiestry