Zrodyły sia terky

« Wróć do strony głównej Śpiewnika

Piękny dialog miłosny z chwytającymi za serce powtórzeniami na końcach zwrotek. Zaczyna się od łamania tarniny, potem pojawia się problem kałuży przed domem ukochanej i wreszcie milczącym adresatem wypowiedzi dziewczyny i chłopaka nie są oni sami, tylko ich rodzice. Ale jak zwykle język łemkowski zamienia dosłowny sens tego tekstu w coś wzruszającego między wierszami.

Metyrum 2/4. Poniże akordy nie odzwierciedlają pochodów na basie czy skrzypcach, ponieważ wtedy musiałyby się zmieniać co takt, a i tak jest ich sporo :-). Można zaśpiewać jeszcze jedną zwrotkę na bazie ostatniej podmieniając przedostatni wers na: „Na mysoczku łenu i waszu Ołenu”. Na mysoczku łenu - ….

d    A7     C  d  C    A7 d
Zrodyły sia terky za horamy.
d    A7   C  d      C    A7 d
Pideme my na nych z koszykamy.
F         g  F   C        A7 d
[Budeme torhaty, budeme łamaty
d     C            A7 d
Z konariamy, z konariamy.] 2x

Pryszow bym ja do was w każdyj weczer
Pred waszyma dwermy welka moczar.
[Prełoż, myła, druczky, prejdu pomaluczky
Każdyj weczer, każdyj weczer.] 2x

Pryszła bym ja do was ked bym śmiła
Żebyste mi dały, szto bym chtiła
[Toho szuhajiczka, szto ma biłe łyczka
To bym chtiła, to bym chtiła.] 2x

Pryszow bym ja do was, żebym ja śmiw
Żebyste mi dały, szto bym ja chtiw
[Toto diwcza szwarne, szto ma oczka czorny
To bym ja chtiw, to bym ja chtiw.] 2x

terky - tarnina
torhaty - targać
moczar – kałuża
druczky - …

 

ЗРОДИЛИ СЯ ТЕРКЫ

Przygrywka na zwrotce

d    A7    C  d  C    A7 d
Зродили ся теркы за горами
d   A7    C  d   C     A7d
Підеме мы на них з кошыками
F         g F   C        A7d
Будеме торгати, будеме ламати
d     C           A7d
З конарями, з конарями.

Пришов бы-м я до вас в каждый вечер
Пред вашыма дверми велька мочар
Прелож мила дручкы, прейду помалючкы
В каждый вечер, в каждый вечер.

Пришла бы-м я до вас, жебы-м сьміла
Жебы сте мі дали што бы-м хтіла
Того шугаічка што ма білы личка
То бы-м хтіла, то бы-м хтіла.

Пришов бы-м я до вас, жебы-м я сьмів
Жебы сте мі дали, што бы-м я хтів
[Тото дівча шварне што ма очка чорны
То бы-м я хтів, то бы-м я хтів.] 2x

Muzycy i instrumenty

Maria Natanson - skrzypce, altówki, śpiew solo
Anna Bielak (Kołodziej) - skrzypce, śpiew
Katarzyna Mikołajczak - skrzypce, śpiew
Robert Brzozowski - kontrabas
Piotr Majczyna - śpiew
Bogdan Bracha - skrzypce, śpiew

Płyta: 

 

« Wróć do strony głównej Śpiewnika