Śpiewanka "Oj diłczyno, kosyczyno"

« Wróć do strony głównej Śpiewnika

Piękną gwarą huculską zaśpiewane przyśpiewki obyczajowe w klimatach zalotnych.

Słowa zostały zapisane tak, aby jak najwierniej oddać wymowę huculską bez dodatkowych znaków diakrytycznych. Stąd -j w wyrazach kończących się na samogłoskę (ale nie zawsze występuje), "y" przechodzące w "ie" (stąd "butieni" zamist "butyni"). Głoski takie jak "ci" wymawia się twardo, bez zmiękczania, a "czi" pracie jak miękkie "ci".

[ d d g g | d d g g
d d g g | g g g g] 2x

D D D D G G G G | 4x

D
Oj, diłczyno-j kosyczyno
G
Oj, diłczyno miła

Ja by priszoł posidity
K
oby ty chotiła.

Tobi tatu u hołowi
Łyż poly taj nywa

Meni chłopciu-j mołodomu
Diłka czornobrywa.

Tobi tatu u hołowi
Łyszeń gazduwaty

Meni chłopciu-j mołodomu
Aby pohuliaty.

A ja robliu u butieni
Szo ruczok ne cziuju
A jak pryjdu ja do domu
Doma ne nocziuju.

Oj, pryszoł ja iz roboty
Taj lih sobi spaty

Nahadałsy za diłczynu
Treba wandruwaty.

Siuda, tuda, carynkamy
Jiji chata krajna

Moju liubku usi chwalit
Bo niewroku fajna.

Oj, kowaliu-j, kowaliku
Wykuj mnie pidkowu

Bo ja idu do diłczyny
U samu dibrowu.

Oj, czehoż ty mij synoczku-j
Nie nocziujesz doma

Czy postelku nie tak steliu
Czy twerda sołoma.

Ja wolieju-j nocziuwaty
W liubkie na radnyni

Jak u tebe liuba mamko
Na biłyj peryni.

Oj, ja chożu na sadoćku
Popid jablynoćkie

Nihde meni tak ne myło
Jak u bilełoczkie.

D D D D G G G G | 4x

[ d d g g | d d g g
d d g g | g g g g] 2x

Muzycy i instrumenty

Roman Kumłyk – skrzypce, śpiew
Bogdan Bracha – śpiew
Marcin Skrzypek – śpiew
Stepan Pankiw – śpiew
Anna Bielak – skrzypce
Mikoła Iliuk – śpiew
Piotr Majczyna – śpiew
Wasyl Timczuk - śpiew
Robert Brzozowski - kontrabas

 

 

« Wróć do strony głównej Śpiewnika