Pro pszono

« Wróć do strony głównej Śpiewnika

Jest to w zasadzie dowcip małżeński opowiedziany piosenką o tym, ile razy kto zdradził drugiego małżonka. Piosenka znana nam od Romana Kumłyka, śpiewana przez niego tylko do skrzypiec z charakterystyczną huculską melodią i trudnym do powtórzenia rytmem.

Fot. Mariusz Pajączkowski

 

Metrum 2/4. Nie jest to całkowicie piosenka śpiewana w popularnym tego słowa znaczeniu, ale raczej mówiona do melodii skrzypiec. Poniżej podano akordy grane jako rify. Pierwotnie była to pierwsza melodia do "Kumłykowej śpiewanki" z CD "Mody i kody" (2016). Na melodię refrenu miały być śpiewane słowa "Chodźcie, chodźcie, nam was tutaj potrzeba". Ostatecznie jednak śpiewanka przybrała inny kształt, a tamto opracowanie doczekało się nowych słów.

Wstęp basu i perkusji
Rif gitary na akordach zwrotki

fis       A
U niedileńku swiatuju
H          fis
Des pisle obida
fis      A
Howoryła babka stara
H        fis
Otake do dida

fis       
Didu, didu
H      C
Mij stareńkij
fis     H    fis
Pora umeraty
fis            
Taj na starist
H     C
Dobra by nam
fis    B        fis
Pro hrichie schadaty

Szo buwało tut myż namy
Typer prihadajmo
Ws;ieki kriwdy szczyro sobi
Wid serca pryznajmo.

U niedileńku swiatuju...

Buły lita mołodyji
Buły, taj minuły
Kochałysy mołodymy
Tak, jekbych ne buły.

Typer traba mij didiku
Cej swit pokydaty
Taj mus'imo szcziru prałdu
U łoczi skazaty.

U niedileńku swiatuju...

Taj, ce nasza spowid' bude
Prostyj hrychi, Boże.
Kylko razy umene zradył
Pryznajsy, neboże.

Ty howory meni prawdu
Pryznajsy bez trudu
Bo szo bułoj taj minuło
Hnywatys ne budu.

U niedileńku swiatuju...

Przygrywka 2x

Pocziuchał nasz dyd lysynu
Wyszoł pokrutyłsy
Taj za chwylku wyn z wuzwykom
Bobu pojewyłsy.

Dywys stara, kilko otut
Zeren bobu maju
Tylko razył tebe zradył
Nechaj Boh proszczaje.

U niedileńku swiatuju...

Zrachuwałyj toho bobu
Ciłych tri des'iatki
Kilko raził tebe zdradił
Każe did do babki.

Typer prosy win u nieji
Szob ona skazała
Kilko raził jemu w żytiu
Prysiagu złamała.

U niedileńku swiatuju...

Babka piszła do komory
Taj za pył chwyłyny
Kładie na stił pered dida
Pszona piłtoprbiny.

Did welyly zrobił oczi
Każe: ce niczoho
Choczu tobi ce prostyty
Ałe tut za mnoho

U niedileńku swiatuju...

Wże nadwori weczeriło
Nijek zrachuwatu
Taj, kolyż ty, moja lubko
Wspiła ce predbaty?

A stareńka wsmichnułasy
Tak zahoworyła
Tut szcze ny wse, bo ja kaszu
Dwa razy waryła.

U niedileńku swiatuju.. | 4x

Wstęp

fis       A
У неділеньку світую
H           fis
Дес пiсля обіда
fis      A
Говорила баба стара
H        fis
Отаке до діда.

fis       
Діду, діду
H       C
мій старенький
fis     H    fis
Пора умирати
fis            
Тай на старість
H     C
траба би нам
fis    B     fis
Про грiхи згадати.

Шо бувало тут мк и нами
Типер пригадаймо
Всекi кривди щиро собі
Вид серця признаймо.

У неділеньку світую...

Були літа молоді
Були тай минули
Кохалиси молодими
Так, якби ни було.

Типер траба, мій голубе
Цей світ покидати
I мусимо щиру правду
У очi сказати.

У неділеньку світую...

Тай це наша сповідь буде
Прости грiхи, Боже
Кiлько разів мене зрадив
Признайся, небоже.

Ти говори міні правду
Признайси без труду н
Бо шо було - то минуло
Гніватись ни буду.

У неділеньку світую...

Przygrywka 2x

Почухав наш дід лисину
Вийшов, покрутивси
Бобу поевивси.
I за хвильку він з вузликом.

Дивись, стара: кілько отут
Зерен бобу маю
Тiлько разiв тебе зрадив
Нехай Бог прощае.

У неділеньку світую...

Зрахували того бобу
Цілих три десятки.
Тiлько разiв тебе зрадив
Каже дiд до бабки.

Типер проси він у неї
Шоб уна сказала
Кілько разів ему в житю
Присягу зламала.

У неділеньку світую...

Пишла бабка до комори
Тай за півхвилини
Кладе на стіл перед діда
Пшона півторбини.

Дід великі зробив очі
Каже: це нічого
Хочу тобі це простити
Але тут замного.

У неділеньку світую...

Вже надворі вечоріло
Нiек зрахувати
Ой, коли ж ти, моя мила
Вспіла це придбати?

А старенька всміхнуласи
Тай заговорила
Це ще ни все, бо я кашу
Два рази варила.

У неділеньку світую... 4x

Записано від Гардежука Дмитра Івановича, 1975.

Muzycy i instrumenty

Bogdan Bracha - sopiłka, śpiew
Anna Kołodziej - skrzypce, śpiew
Marcin Skrzypek - gitara, śpiew
Jacek Warszawa - perkusja
Zbigniew Kowalczyk - bas, śpiew

 

Płyta: 

 

« Wróć do strony głównej Śpiewnika