Pid obłaczkom

« Wróć do strony głównej Śpiewnika

Popularny łemkowski hit w w wyjątkowo melodyjnej wersji do słuchania oraz grania i śpiewania samemu.

Wejścia chóru zaznaczono na niebiesko. a pokrywanie się śpiewu solowego i chóru podkreśleniem. Rif opiera się na akordach h-mol i A-dur, ale najpierw stosują go skrzypce pizzicato, a potem gitara, przy czym na końcówkę jej partii wchodzi juz śpiew. Ta powtarzalność prowokuje do wstawienia A-dur również po drugim h-mol w śpiewie. Pierwsza zwrotka została połamana na krótkie wersy, żeby dobrze się wyświetlało w telefonie. W zwrotkach 3-5 pojawia się opcjonalne przejście triolowe h-A-G-Fis. Podstawy tej aranżacji stworzył Grzesiek Lesiak we wcześniejszej wersji tej piosenki, którą parę razy zagraliśmy na koncertach.

Akcenty i wejście rifu
h h AA  h - | h A h A | h A h A

h            
Pid obłaczkom
A          h    (A)
jawir pochyleny
G           
Sidyt na nym
A            D    Fis
Ptaszok primylenyj
h          
Słuchaj myła
h              
Jak tot ptaszok
G     D
Śpiwat
e          
Że z lubowy
Fis           h    A
Nycz dobre ne bywat
e      A    
Że z lubowy
D  
Że z lubowy
Fis          
Nycz dobre ne
h    A h A | h A h A
Bywat.

Cy ta lubow jest od Boha dana
Cy lem może diabłom pidszeptana?
Chocbys ne chtił, to musysz lubyty
Chocbys ne chtił, pro to masz terpyty
Chocbys ne chtił, chocbys ne chtił
Potim  masz terpiyy. A h A | h A h A

Myła moja, ty pokuso jedna
Lubył ja tia ne rik any ne dwa
h             h   A   G  Fis
Cy mi dałas zila sia napyty?

Ne moż myła nyjak bez tia żyty
Ne moż myła, ne moż myła
Njak bez tia żyty.

Melodyjka gitary:
A h A | h A h A

Mi Cyhanka dawno worożyła
Że nia zduryt diłka czornobrywa
h             h   A  G   Fis
Że ne budu wydił za niom świta

Aż promynut moji młady lita
Aż promynut, aż promynut
Moji młady lita.
h    A     h    A
Miła moja, miła moja

Bez przerwy

Pid obłaczkom jawir zelenije
Posmot myła, jak tyn witer wije
h             h   A   G  Fis
Może łyrwe joho z koreniamy

e(D)       Fis            h
Myła moja, szto to bude z namy
h    A     e
Myła moja, myła
e    A     D

Myła moja, myła moja
Fis            h
Szto to bude z namy.
h    A     h    A
[Myła moja, myła moja.
e    A      D

Myła moja, myła moja
Fis            h
Szto to bude z namy.
] 4x

Myła moja, myła moja
Szto to bude z namy.
h h  AA    h -
Myła moja, myła moja

h h AA h -

Muzycy i instrumenty

Bogdan Bracha - skrzypce, sopiłki, śpiew
Anna Kołodziej - skrzypce, śpiew
Marcin Skrzypek - gitara, śpiew
Jacek Warszawa - perkusja
Zbigniew Kowalczyk - bas, śpiew

Płyta: 

 

« Wróć do strony głównej Śpiewnika