Kołomyjki zakarpackie

« Wróć do strony głównej Śpiewnika

Dużo nowych kołomyjkowych zwrotek. Można śpiewać w nieskończoność.

Warto zwrócić uwagę na prostą i skuteczną kompozycję. Po pierwsze dobrze dopasowane przygrywki. Są one na tych samych akordach i podobne, ale inne. Każda z nich poprzedza zwrotkę w jej melodii.

g g g g | g g g g
g g g g | g g g g
g g g g | D D g g
g g g g | g g g g

g
Oj, zelena, połonyna, zelena, zelena
g                           D
Ja bym na niej wiwcy ne pas jakby ne Olena.

F F F F | F F F F
g g g g | D D g g

F
To ja tujuj sopiłoćku pociuju, pociuju
g                        D
Po try noci, po czetyrie doma ne dociuju.

g g g g | g g g g
g g g g | D D g g

Oj, u poli kraj dorohy wysoka topolia
Skaży meni diłcinoćko, czy budesz ty moja.

F F F F | F F F F
g g g g | D D g g

Skaży meni liubko fajna, tj ja uże znaju
Czy ty meni duże liubysz jak sobi hadaju

g g g g | g g g g
g g g g | g g g g
g g g g | D D g g
g g g g | g g g g

Na tym uboc'i pry potoc'i ................. weciorycie
My my syj taj pryciwało szo to ......

F F F F | F F F F
g g g g | D D g g

Na tym uboc'i pry potoc'i kamień ......
Pytajetsy łeginiłki cy ty liubysz mene.

g g g g | g g g g
g g g g | D D g g

Oj  ...... w Rachowi nie budu
Ja rachiłski mołodiecy liubyty ne budu

F F F F | F F F F
g g g g | D D g g

Mołdici jak zernicy ne daje mi łmarty
Ja wam budu pomahaty......

g g g g | g g g g
g g g g | g g g g
g g g g | D D g g
g g g g | g g g g

Oj prodała diłka wino ..................
Priszło na jeho nie najde...........

F F F F | F F F F
g g g g | D D g g

Oj taka u mene diłka .... liubyty
Hori sełom, doli sełom za rućku wodyty

g g g g | g g g g
g g g g | D D g g

Oj, dułczyno  .... daj wody napytsia
A daj mene na rimiane łyczko podywistia

F F F F | F F F F
g g g g | D D g g

........... co na sercy maju
Ked ja tebe diłcczynoćku na cerci kochaju

g g g g | g g g g
g g g g | g g g g
g g g g | D D g g
g g g g | g g g g
g g g g | g g g g
g g g g | D D g g

 

« Wróć do strony głównej Śpiewnika