Ballada

« Wróć do strony głównej Śpiewnika

Ballada fajna do śpiewania, tylko trzeba znaleźć własną wersję melodii, ale nie jest to trudne, bo ona sprawia takie wrażenie, jakby zawsze jako snuła się sama.

Jest to piosenka oparta na melodii śpiewanej na głosy, które występują w wielu wersjach, co sprawia wrażenie, że melodia jest wciąż ta sama, ale jej harmonizacja na pełne akordy wymaga zaskakujących zmian. Ballada zaczyna się od zestawu akordów z d-mol. Na ciemnoczerwono zaznaczono część piosenki z głosami, do których pasuje inny zestaw akordów zaczynający się od g-mol. Co ciekawe w kuplecie "A żadnegość chrzić nie chciała" pasują oba zestawy. Na niebiesko zaznaczono akordy durowe i na słowach "Spowiadaj się" też pasuje G-dur jak i D-dur, w którym jest przygrywka na melodię Godzinek. Niektóre słowa zostały rozdzielone spacjami, żeby nazwy akordów się nie sklejały. Podkreślenia pokazują, gdzie kolejna zwrotka wchodzi na ostatnią sylabę poprzedniej.

Ostatecznie mamy więc dwa główne zestawy akordów:

d C d d | C d d d
d C F F | C C C C
C F C C | d d d d
F F C C | d d d d

g F g g | F d d d
g F B B | F F F F
F B F F | g g g g

B B F F | g g g g

z pewnymi modyfikacjami głównie w pierwszych wersach. Można całą piosenkę prześpiewać na pierwszym głosie solowym lub wprowadzać inne głosy pod jego akordy lub zachować harmonizację głosów z "zestawu g-mol".Albo nauczyć się jakichs akordów i śpiewać to, co do nich pasuje.

Przygrywka autorska
Głos solowy:

d          C      
A w niedzielę
d  C F  C
Po o biedzie
C   F   C   d     
Chodził Pan Bóg
F    C d
Po kolędzie.

d C    d               
I dzie dziewka
d C  F  C        
O de dwora
F      C d   
Niesie wodę
C   F C  D
Od je ziora.

Przygrywka na mel. zwrotki
Chór:

g F    g Fd
Cekaj, cekaj
g   F     B  F
Dziewka z dwora
F   B   F g

Daj tej wody
B    F  g
Od jeziora
.

Kiej ta woda
Nie jest cysta
Naleciało
Prochu liścia.

Tyś dziewecko
Nie cyściejsa
Dziewięcioroś
Dziatek miała
d   C  d  (B F g)
A żadnegoś
d          C d  (F B F g)
Chrzić nie dała.

g F g  F
I doznała 
Że jest sam Bóg
Upadła mu      
Krzyżem do nóg.

Wstawaj dziewko
Nie lękaj się
Idź do księdza
B     F  
G / D
Spowiadaj się.

Godzinki: D. A, G

Do kościoła
Chodzić miała
Siedem łokci
Ziemia drżała

Wszystkie dzwony
Zadzwoniły
Obrazy się
C F  C D
Pochyliły.

Muzycy i instrumenty

Bogdan Bracha - śpiew, sopiłka
Bartłomiej Stańczyk - akordeon, śpiew
Tomasz Rokosz - gitara, śpiew
Robert Brzozowski - kontrabas
Jarosław Adamów - lira korbowa

Płyta: 

 

« Wróć do strony głównej Śpiewnika