Artykuły autora: Zbigniew Jerzy Przerembski

Związki między folklorem muzycznym krajów Grupy Wyszehradzkiej

115 (grudzień 2014) Autor: Zbigniew Jerzy Przerembski Dział: Z teorii To jest pełna wersja artykułu!

W 1991 roku na dawnym królewskim zamku, w dawnej stolicy Węgier – Wyszehradzie, utworzono tzw. Trójkąt Wyszehradzki, obejmujący Polskę, Węgry i Czechosłowację, a od 1993 roku, jako Grupa Wyszechradzka – Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. To międzynarodowe zrzeszenie inicjowali prezydenci objętych nim państw, nawiązując do odbywających się w tym samym miejscu już w latach trzydziestych XIV wieku spotkań królów Polski, Węgier i Czech.

Dudy na dawnej Lubelszczyźnie

95 (sierpień 2011) Autor: Zbigniew Jerzy Przerembski Dział: Z teorii To jest pełna wersja artykułu!

Od kilku już wieków w tradycyjnej praktyce muzycznej Lubelszczyzny nie uczestniczą dudziarze. Jednak nie zawsze tak było. Województwo lubelskie, powstałe w 1474 roku, wchodzi w skład Małopolski, wraz z historycznym województwem krakowskim i sandomierskim, a w małopolskiej dzielnicy kraju muzyka dudowa rozbrzmiewała częściej niż w innych stronach rozległych ziem pierwszej Rzeczypospolitej.

Ksebki i odsibki znad Zgłowiączki

92-93 (kwiecień 2011) Autor: Zbigniew Jerzy Przerembski Dział: Płyta dla prenumeratorów To jest pełna wersja artykułu!

Pokolenie temu staraniem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk ukazał się dwuczęściowy zbiór pieśni z Kujaw , który dał początek kontynuowanej do dziś serii Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. ródła i Materiały pod redakcją Ludwika Bielawskiego. Kolejne tomy tego monumentalnego wydawnictwa poświęcone były Kaszubom oraz Warmii i Mazurom . W przygotowaniu są tomy zawierające transkrybowane zapisy muzycznego folkloru Podlasia i Wielkopolski, a następnie też innych regionów Polski, przechowywane w instytutowych Zbiorach Fonograficznych . Serię tę poprzedził szereg popularnych śpiewników wydawanych w latach pięćdziesiątych, będących pierwszą próbą ukazania regionalnego zróżnicowania folkloru muzycznego kraju.