Artykuły autora: Waldemar Samociuk

Dla Puszczy i Ludzi

53 ((4) 2004) Autor: Waldemar Samociuk Dział: Relacje To jest pełna wersja artykułu!

„Spotkania z wiejskiego podwórza” w Czeremsze już dawno przestały pełnić funkcję jedynie cyklu koncertów folkowych, a przeobraziły się w zlot pasjonatów tradycji, historii i dziewiczej przyrody.