Artykuły autora: Viola Łabanow

Muzyka jest dla wszystkich

68 (kwiecień 2007) Autor: Viola Łabanow Dział: Folk i okolice To jest pełna wersja artykułu!

Nasza Fundacja powstała w reakcji na pogłębiający się upadek edukacji muzycznej w Polsce, podejmuje w związku z tym wiele równoczesnych inicjatyw rozwijających się w dwóch kierunkach:

- prac systemowych nad wizją powszechnej edukacji muzycznej (wspiera organizacyjnie Zespół Ekspertów ds. edukacji muzycznej powołany przez Polską Radę Muzyczną w wyniku konferencji "Muzyka w powszechnej edukacji - obowiązek czy szansa?" zorganizowanej w kwietniu 2006 w MCKiS przez Fundację "Muzyka jest dla wszystkich")

- szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych i projektów pobudzających zainteresowania muzyczne społeczeństwa (kampania społeczna "Śpiewaj mi mamo" , Szkoła Muzyki Ludowej, happeningi muzyczne między innymi w Akademii Muzycznej w Warszawie, zajęcia muzyczne dla dwulatków i ich rodziców w MCKiS)