Artykuły autora: Tomasz Rokosz

Między folklorem a folkiem konstruktywnie o konstruktywistycznej książce Marty Trębaczewskiej

100 (czerwiec 2012) Autor: Tomasz Rokosz Dział: Recenzja To jest pełna wersja artykułu!

Jesienią 2011 roku wpadła mi w ręce świeżo wydana książka M. Trębaczewskiej, o wdzięcznym tytule Między folklorem a folkiem. Muzyczna konstrukcja nowych tradycji we współczesnej Polsce. Autorka pochodzi z Lublina, jest socjologiem, adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tytuł i cała zawartość dysertacji zainteresowała mnie tym bardziej, że w roku 2009 opublikowałem książkę o podobnym tytule Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze.

Między realizmem a cudownością - traktat o pieśniach nowiniarskich

90-91 (styczeń 2011) Autor: Tomasz Rokosz Dział: Recenzja w Gadkach To jest pełna wersja artykułu!

Straszna zbrodnia rodzonej matki to już druga monograficzna książka Piotra Grochowskiego. Wydana została w rok po monografii Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach. Tempo pracy autora jest więc imponujące. Straszna zbrodnia rodzonej matki w zamierzeniu jest rozprawą habilitacyjną i wydana została podobnie jak pierwsza książka w serii wydawniczej Paralele. Folklor, literatura, kultura Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Seria obejmuje studia z zakresu komparatystyki oraz pogranicza dyscyplin, takich jak folklorystyka, literaturoznawstwo i antropologia kultury.

Od folkloru do folku - nazwy zespołów

85 (kwiecień 2010) Autor: Tomasz Rokosz Dział: Teoria To jest pełna wersja artykułu!

Niniejsza publikacja ma swoją dość długą historię. Pomysł jej napisania zrodził się pod koniec lat 90. XX w., gdy sam byłem czynnym muzykiem i obserwatorem złożonego zjawiska, jakim jest współczesna kultura muzyczna […].

Tytuł książki: "Od folkloru do folku" oddaje kierunek współczesnych przemian - od autentycznej muzyki wsi, do muzyki, która rozbrzmiewa dziś w zmienionej formie, często z użyciem współczesnego instrumentarium, na scenach w największych miastach Polski. Być może zechce sięgnąć po nią także grono odbiorców muzyki inspirowanej folklorem, a w szczególności fani i sympatycy zespołów, które znalazły się w polu analitycznych obserwacji.

Książka adresowana jest nie tylko do specjalistów: folklorystów, językoznawców, kulturoznawców, muzyków, ale również do szerszego grona odbiorców, zainteresowanych współczesnymi losami polskiego folkloru (na estradzie, w teatrze, w obiegu medialnym), przemianami tradycji i muzyką określaną powszechnie jako folk.

Fragmenty przedmowy Tomasza Rokosza

Jawornikowe wspomnienia

50 (kwiecień 2004) Autor: Tomasz Rokosz Dział: Magiczne Miejsca To jest pełna wersja artykułu!

Gdy idzie się od Rzepedzi na zachód, w stronę dawnej wsi Jawornik, za sobą trzeba zostawić najpierw szosę, później kolejowe tory, wreszcie wszelkie miejskie wyobrażenia i nawyki. Ziemia tu nieurodzajna, a podstawowym jej skarbem - las. Tory prowadzą do Komańczy, gdzie więziono polskiego prymasa. Dzikszej okolicy nie znajdziesz. Dlatego pewnie wybrano to miejsce - istny koniec świata, siedzibę Złego (diabeł mówi tu dobranoc).

Jawornikowe wspomnienia

32 (styczeń 2001) Autor: Tomasz Rokosz Dział: Folk i okolice To jest pełna wersja artykułu!

Gdy idzie się od Rzepedzi na zachód, w stronę dawnej wsi Jawornik, za sobą trzeba zostawić najpierw szosę, później kolejowe tory, wreszcie wszelkie miejskie wyobrażenia i nawyki. Ziemia tu nieurodzajna, a podstawowym jej skarbem - las.