Artykuły autora: Teresa Mirga

Muzyka to jest jak codzienne powietrze Z kultury muzycznej Cyganów w Polsce

54-55 (5/6 2004) Autor: Teresa Mirga Dział: Tradycja To jest pełna wersja artykułu!

Muzyka cygańska w Polsce pozostawała i raczej pozostaje zagadnieniem słabo udokumentowanym (pod względem źródeł) i niewystarczająco naukowo poznanym. Obecność Cyganów od kilku wieków na terenach Polski znalazła swe odzwierciedlenie przede wszystkim w pracach z zakresu etnologii. Tematy muzyczne były wyraźnie pomijane. Nieznaczna ilość dokumentów, które chociaż w części odnoszą się do tych zagadnień, tak naprawdę niewiele wnosi do wiedzy o tradycjach muzycznych.
Miejsca sprzedaży