Artykuły autora: Remek Mazur-Hanaj

Remigiusz Mazur-Hanaj, Joanna Jarco (red.) „Za dziada w super wróbla przemienionego. Antologia nowej pieśni dziadowskiej”

107 (sierpień 2013) Autor: Remek Mazur-Hanaj Dział: Nowości książkowe To jest pełna wersja artykułu!
  Książka ukazała się nakładem wydawnictwa In Crudo we współpracy z Fundacją Numinosum i pomocą finansową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawiera teksty laureatów dwóch edycji Konkursu na Pieśń Dziadowską Nową 2008 i 2012 oraz słowo wstępne pióra Piotra Grochowskiego.