Artykuły autora: Piotr Bator

Narzędzia i maszyny rolnicze we wsi Żabno

169 (6 2023) Autor: Piotr Bator Dział: Z teorii

Rolnictwo od zarania dziejów stanowiło podstawę gospodarki Słowian. W Europie Środkowo-Wschodniej pierwszą znaną jego formą była gospodarka żarowo-wypaleniskowa. Ziemia uprawna była wówczas pozyskiwana poprzez wycięcie uprzednio okorowanych drzew i spalenie pozostałych zarośli. Ziarno było siane na podłożu składającym się z gleby wymieszanej z popiołem za pomocą motyk i prawdopodobnie
bron. W takich warunkach pojawiło się rolnictwo sprzężajne (orne).

fot. K. Wasilczyk: Radło płozowe dwurękojeściowe z Żabna, MWL 4259