Artykuły autora: Monika Wolańska

Uniwersyteckie rzemiosło

98-99 (kwiecień 2012) Autor: Monika Wolańska Dział: Rozmowa To jest pełna wersja artykułu!

Pierwsze Uniwersytety Ludowe w Polsce założone zostały w 20-leciu międzywojennym, przez Ignacego Solarza na wzór skandynawskich UL powstałych z inicjatywy Nikolai'a Grundtvig'a, duńskiego filozofa, pisarza, polityka, nauczyciela. Uniwersytety Ludowe miały zwiększać szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej, a poprzez holistyczne metody nauczania, wychowywać do głębokiej demokracji, samorządności i rozbudzać świadomość międzykulturową. Z historią, pełne różnorodności i twórczego ducha – takim właśnie miejscem jest Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Z Dyrektorką tego miejsca – Moniką Wolańską, o uniwersyteckich różnościach rozmawiają Gadki.