Artykuły autora: Maria Maroszek

Czerwcem w Czeremsze

45-46 (lipiec 2003) Autor: Maria Maroszek Dział: Festiwale To jest pełna wersja artykułu!

„Z wiejskiego podwórza”, z Czeremchy, z Podlasia – folk ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Polski, warsztaty muzyczne, pokaz slajdów, kuchnia regionalna, wystawa poleskich przedwojennych fotografii. Dwa dni przedniej zabawy!

Podlasiak z urodzenia Zygmunt Gloger

40 (październik 2002) Autor: Maria Maroszek Dział: Tradycja To jest pełna wersja artykułu!

Podlasie jest terenem o niezwykłej specyfice. Splatają się tu bowiem od wieków wpływy dwóch wielkich państw – Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, połączonych unią roku 1569. Kraina ta, leżąca na styku ogromnych organizmów państwowych, stała się swoistym zwornikiem wielu kultur, narodów i religii. Różnorodność owa wywarła olbrzymi wpływ na obecny obraz Podlasia. Dzieje tego terenu, który bez wątpienia możemy nazwać „pograniczem Litwy i Korony”, stały się głównym przedmiotem poznania z dziedzin historii, etnografii, archeologii i folkloru jednego z najwybitniejszych badaczy – Zygmunta Glogera.