Artykuły autora: Marcin Żerański

Kurpie

79 (marzec 2009) Autor: Marcin Żerański Dział: Tradycja

KURPIE to nazwa regionu etnograficznego i jego mieszkańców. Region położony jest w północnej części Mazowsza, w Puszczy Zielonej (Kurpiowskiej, Myszynieckiej). Obecnie puszcza zajmuje 30% powierzchni dawnego lasu. Wytyczenie geograficznych granic Kurpi jest kłopotliwe, bowiem region ten nie stanowi wyodrębnionej jednostki terytorialnej. Jedynie północny kres Kurpi nie podlega dyskusji - wyznacza go dawna granica polsko-niemiecka. Uznaje się, że na wschodzie region sięga do rzeki Pisy, na zachodzie do rzeki Orzyc, na południu do rzeki Narwi. Jest to obszar ok. 2 tys. km2. Kurpie obecnie są podzielone między trzy województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Głównym ośrodkiem jest 3-tysięczne miasteczko MYSZYNIEC, uznawane za stolicę Kurpi, z którym o prymat konkuruje 4-tysięczna wieś KADZIDŁO. W regionie mieszka ok. 65 tys. osób (bez przylegających do Kurpi miast: Chorzele, Kolno, Nowogród i Ostrołęka).