Artykuły autora: Jerzy Bartmiński

Sobótka

100 (czerwiec 2012) Autor: Jerzy Bartmiński Dział: Z teorii To jest pełna wersja artykułu!

Zwyczaj wspólnego rozpalania ognia i zabaw przy nim, połączonych z tańcem w kręgu, skokami przez płomień, śpiewem i zalotami młodych, praktykowano na Lubelszczyźnie – podobnie jak w całej Polsce (z wyłączeniem tylko jej kresów zachodnich)– w okresie letniego przesilenia słonecznego. Zwyczaj jest bardzo stary, poświadczony jako pogański przez Jana Długosza (XV w.), potem Macieja Stryjkowskiego i Marcina z Urzędowa (XVI w.), w XIX wieku przez Józefa Gluzińskiego i Oskara Kolberga (XIX w.).

Polska pieśń i muzyka ludowa

97 (grudzień 2011) Autor: Jerzy Bartmiński Dział: Prezentacja Wydawnictwa To jest pełna wersja artykułu!

Folklor słowno - muzyczny województwa lubelskiego - niezwykle bogaty w gatunki, formy i przekazy - doczekał się długo oczekiwanego całościowego opracowania. Czwarty tom serii Polska pieśń i muzyka ludowa, wydawanej pod auspicjami PAN, został przygotowywany zespołowo pod kierunkiem prof. Jerzego Bartmińskiego przez folklorystów i etnomuzykologów UMCS, a ukazuje się pod nazwą Lubelskie w edytorskim opracowaniu lubelskiego wydawnictwa muzycznego Polihymnia.

Stereotypy mieszkają w języku

20 (grudzień 1998) Autor: Jerzy Bartmiński Dział: Rozmowa To jest pełna wersja artykułu!

Profesor Jerzy Bartmiński jest cenionym folklorystą, wieloletnim jurorem Festiwalu kapel i Śpiewaków w Kazimierzu. Przychylnie patrzy też na poczynania współczesnych "szarpidrutów" grających po swojemu dawne oberki. Jest badaczem języka ludowego, był redaktorem "Słownika ludowych stereotypów językowych" (Wrocław 1980). O znaczeniu stereotypu w życiu każdego człowieka rozmawiają z profesorem członkowie redakcji "Scriptores Scholarum": Katarzyna Grzybowska, Adrian Lesiakowski i Sławomir Żurek

Czy Polacy potrzebują tradycji

54-55 (5/6 2004) Autor: Jerzy Bartmiński Dział: Z teorii To jest pełna wersja artykułu!

Debata „Czy Polacy potrzebują tradycji?” odbyła się 3 grudnia w Trybunale Koronnym na lubelskim Starym Mieście. Była jednym z punktów VI edycji Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” organizowanego przez Fundację „Muzyka Kresów” w dniach 2–4 grudnia 2004 roku w Lublinie. Organizatorzy postawili pytanie o to, czy zmiany, które nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich lat, wyeliminowały zasady współżycia społecznego decydującego o przyjmowaniu tradycji; czy zamiast społeczeństwem nie staliśmy się zbiorem jednostek, dla których zbiorowa tradycja nie ma znaczenia; kto dziś kształtuje tradycję i czym ona właściwie jest?
Miejsca sprzedaży