Artykuły autora: Jagna Grabacz

Między Świętowidem a strzygą...

63-64 (sierpień 2006) Autor: Jagna Grabacz Dział: Recenzje To jest pełna wersja artykułu!


Uwadze Czytelników polecamy szereg pozycji poświęconych wierzeniom, obyczajowościPrasłowian oraz odkryciom archeologicznym, dzięki którym o nich wiadomo. Ponadtowydawnictwa z dziedziny, bliższej nam czasowo, słowiańskiej demonologii ludowej -wodnej, błotnej, powietrznej, leśnej, polnej... Może uda się odnaleźć podobieństwa?Odkryć genezę ludowych wyobrażeń demonologicznych?