Artykuły autora: IPL

A Bogártelki Czilika-Banda 2005, CD Hagyományok Háza HH 0003-4

59 (grudzień 2005) Autor: IPL Dział: Kraje wyszehradzkie To jest pełna wersja artykułu!Region Kalotaszeg leży w Transylwanii; zamieszkały jest przez dużą grupę Węgrów osiedlonych w węgierskich lub mieszanych (węgiersko-rumuńskich) wioskach. Grupa Czilika z Kalotaszeg, a ściślej z miejscowości Nádasmente, grała przeważnie dla Węgrów, rzadziej dla Rumunów i Cyganów, niekiedy dla Żydów. Muzycy ci mieli dość bogaty repertuar. Ich nagrania wydano na dwóch płytach, jednakże wybór ten nie oddaje w pełni bogactwa tego typu muzyki, będącej przez wiele lat żywą tradycją na tamtych terenach.

Miejsca sprzedaży

Numer ukazał się dzięki:

"Új Pátria" Az Utolsó Óra program gyûjteményébõl seria płyt z muzyką archiwalną

59 (grudzień 2005) Autor: IPL Dział: Kraje wyszehradzkie To jest pełna wersja artykułu!Fo-nó Budai Zeneház (Dom Muzyki "Fono" w Budzie) powołał do życia projekt "Ostatnia Godzina", mający na celu rejestrowanie muzyki tradycyjnej. Od 1997 roku zbiera się i nagrywa zespoły wykonujące węgierską muzykę ludową na Węgrzech i w krajach sąsiednich; informacje dotyczące muzyki, tańców, obyczajów. Oprócz kapel w nagraniach biorą udział tancerze i śpiewacy, co ułatwia badanie wszelkich płaszczyzn funkcjonowania tej twórczości.

Miejsca sprzedaży

Numer ukazał się dzięki: