Artykuły autora: Grzegorz Ciechowski

Grzegorz z Ciechowa - punkt widzenia

10 (maj 1997) Autor: Grzegorz Ciechowski To jest pełna wersja artykułu!

Dyskusja, jaka rozpoczęła się ostatnio na polu polskiego folkloru, jest z grubsza rzecz biorąc konfrontacją dwóch sił, zwanych czasem "współczesną" i "konserwatywną". Nurt pierwszy jest dzieckiem zachodniego kosmopolityzmu i skrajnego pluralizmu i łączy się ze sformułowaniem "muzyka świata". Cechuje ją użycie muzyki wszelkich kontynentów, narodów i regionów "globalnej wioski" traktowanej jako materiał dźwiękowy oraz hiper-romantyczne wyniesienie twórcy "world music", którego akt twórczy przynosi zupełnie nową, wyższą jakość. (Wykonawca utworu otrzymuje przecież drobny ułamek dochodu jego autora.)